ul. Zawady 12/94, Poznań
692-036-003
poczta@wycenamd.pl
Operaty szacunkowe
Profesjonalna wycena nieruchomości
Najwyższa jakość usług

POTRZEBNY RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Działamy na terenie całej Polski, w szczególności w woj. wielkopolskim, w tym m. in.: Poznań, Gniezno, Września, Witkowo (oddział), Konin, Słupca, Środa Wlkp., Śrem, Wągrowiec, Szamotuły, Oborniki.

OFERTA

Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Michał Dzieciuchowicz świadczy usługi w zakresie wyceny:

NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości gruntowe niezabudowane (mieszkaniowe, komercyjne, rolne, leśne, inwestycyjne, itp.)

Nieruchomości gruntowe zabudowane lub w trakcie budowy (budynki jednorodzinne, wielorodzinne, przemysłowe, magazynowe, biurowe, handlowo-usługowe, budynki innego przeznaczenia, zakres usług obejmuje również wycenę budowli, wartość określamy również dla maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.)

Nieruchomości lokalowe wykończone lub w trakcie realizacji (mieszkaniowe, biurowe, usługowe, handlowe, itd.)

Nieruchomości specjalnego przeznaczenia (hotele, stacje paliw, kina, obiekty sportowe, inne obiekty)

PRAWA MAJĄTKOWE, OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE, PRAWA ZOBOWIĄZANIOWE

Wycena lokali objętych spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu

Spółdzielczych praw do lokalu użytkowego

Praw do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

Prawa użytkowania, służebności (drogowe, osobiste oraz przesyłu), renty

Prawa dożywocia

Potrzeby i cele wykonania operatu szacunkowego

• kupna, sprzedaży, zamiany nieruchomości, rozliczeń majątkowych,
• ustalenia lub negocjacji ceny transakcyjnej
• postępowanie sądowe, komornicze;
• postępowanie spadkowe
• postępowanie administracyjne przed organami samorządu terytorialnego
• ustanowienia prawa służebności przesyłu

• określenia czynszu najmu
• ustalenia kwoty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości
• zabezpieczenia wierzytelności (kredytu lub pożyczki hipotecznej)
• skarbowo-podatkowych
• postępowań wywłaszczeniowych i odszkodowawczych
• ubezpieczeniowych
• ustalenia wysokości renty planistycznej

• ustalenia wysokości opłat adiacenckich
• aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
• określania wysokości podatku od spadków i darowizn
• ustalenia wartości środków trwałych do amortyzacji
• wkładów niepieniężnych do spółek
• innych potrzeb zamawiającego

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

• klientów indywidualnych
• osoby prawne
• przedsiębiorstwa
• komorników
• syndyków

• banki
• pośredników kredytowych
• firmy deweloperskie
• firmy konsultingowe
• spółdzielnie mieszkaniowe

• firmy zarządzające nieruchomościami
• pośredników w obrocie nieruchomościami
• instytucje samorządowe i centralne
• sądy
• księgowych i biura rachunkowe

Zadzwoń do mnie!

Michał Dzieciuchowicz

Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe „Gospodarka Nieruchomościami” specjalność: Wycena nieruchomości organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Członek Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego oraz Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem, nadane przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych nr uprawnień 7298.

Nieustanny rozwój własnych umiejętności oraz doskonalenie warsztatu wyceny zapewnia uczestnictwo w specjalistycznych szkoleniach dotyczących szeroko rozumianego rynku nieruchomości oraz wyceny nieruchomości.

Gwarantem wysokiej jakości naszych usług są:

UCZCIWOŚĆ

Sporządzanie operatów szacunkowych oraz analiz rynku na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, standardami zawodowymi i kodeksem etyki zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

LOKALIZACJA

Zasięg naszych działań ze względu na lokalizacje biur w powiecie poznańskim i gnieźnieńskim obejmuje całą Wielkopolskę.

DOSTĘPNOŚĆ

Możliwość umówienia spotkań oraz przeprowadzenia wizji nieruchomości od 8 do 20. 

DOŚWIADCZENIE

Posiadane uprawnienia oraz systematyczne dokształcanie w połączeniu z wieloletnią praktyką w biurach wyceny nieruchomości przekłada się na solidność naszych wycen.

TERMINOWOŚĆ

Dotrzymujemy terminów uzgodnionych z klientem.

CENNIK

Wynagrodzenie Rzeczoznawcy Majątkowego jest każdorazowo ustalane indywidualnie z klientem i nie jest uzależnione od wartości nieruchomości.

Z uwagi na fakt, że każda nieruchomość jest inna, cena za operat zależy od przedmiotu zlecenia, celu wyceny, kompletności dokumentacji dotyczącej nieruchomości, dostępności danych, konieczności poniesienia dodatkowych kosztów oraz stopnia złożoności wyceny, który wpływa na nakład pracy niezbędny do prawidłowego określenia wartości.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu celem ustalenia indywidualnej stawki za Państwa wycenę.

SKONTAKTUJ SIĘ

Chętnie odpowiem na każde pytanie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z (np. wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych jest Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Michał Dzieciuchowicz, ul. Zawady 12/94, 61-002 Poznań